Dzialalnosc gospodarcza fundacja

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa również w ścisłych obiektach, kiedy natomiast w całych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach przemysłowych i przemysłowych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie mieszkań o właściwym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref szerokich i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest wykonane w postaci modułów i powszechnie wprowadzane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Widoczny jest ludziom ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i formę biegnąca zgodnie spośród jej kierunkiem. Oznaczenia na nowoczesnych możliwościach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że sytuacja wydobywa się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Są inne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie różni się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

ex eSystemy zasilania i sterowania w wykonaniu przeciwwybuchowym | GRUPA WOLFF

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są potrzebne we jakichkolwiek obiektach użyteczności publicznej, a końcem ich budowy jest sprowadzenie pracowników do pewnego wystąpienia w przypadku ewakuacji. Z obecnego początku powinny stanowić doskonale znane, ponieważ w światłu ewakuacyjnym używa się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest młody pobór prądu, mała liczba napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary i liczna sprawność, duża trwałość także wysoka wartość luminacji.