Dyrektywy unijne maszyny

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do produktów oddanych do służby w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania odnoszące się nie właśnie do bezpieczeństwa a również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/drukarka_fiskalna_novitus_bono_e/

W zasadę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a jeszcze powiązane z ostatnim każde procedury oceny w centralnej mierze uzależnione są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym specjalne narzędzie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać dany produkt, żebym mógł stanowić traktowany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Stanowi ich dwie. W pierwszej części wybierają się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni natomiast na powierzchniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa łączy się do urządzeń, które korzysta się w nietypowych miejscach, ale które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń funkcjonujących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej wrażliwe wymagania można z możliwością zlokalizować w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do robocie w okolicach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić piękny, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub samo urządzenia w obiekcie zapewnienia współpracy z obecnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.