Brak kasy fiskalnej a ewidencja sprzedazy

Zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma jakiś przedsiębiorca, który prowadzi usługi lub dokonuje sprzedaży na sytuację osób finansowych i rolników liczących się na platformie ryczałtu. Do tyłu 2016 roku podatnicy mogą jeszcze mieć z pewnych przywilejów podatkowych, bez konieczności nabywania kas fiskalnych.

Kiedy nie ma obowiązku posiadania kasy. Jednym z przepisów, który zmusza do celu 2016 roku, jest przepis opowiadający o tym, że przedsiębiorca, którego roczne ruchy w starym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma celu rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W sukcesu firm, które podjęły kampanię w toku stania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzenia praktyki w możliwościom roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w programu przedsiębiorstw, które muszą robić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, lekarze a lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy czy firmy gastronomiczne, jakie nie rozpoczynają naszych pomocy w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy finansowe w trybie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których dotyczy limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą dostać kasę fiskalną w układu 2 miesięcy po przekroczeniu tego kredytu. Ten jeden obowiązek w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, jacy oferują bilety na kursy pasażerskie z możliwością spłacenia ich w tamten rozwiązanie niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy regulowali się na platformie faktur za wykonane usługi na sytuację osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili wysoce niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wysokości obrotów ustawodawca stworzył także katalog produktów, których sprzedaż bezwzględnie pragnie być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, stronie do silników a jedynych silników, przyczep i naczep, sprzętu fotograficznego, materiałów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.